Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

SUBVENCIJE

Subvencioniranje šolske prehrane 
(25. in 26. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev)

Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 652,12 eurov. Subvencija pripada v višini cene malice.
Zakon o šolski prehrani določa, da ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje. V šolskem letu 2023/24 bo cena malice znašala 1,10 € dnevno na učenca.
Objavljen je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani. 
Od 1. 9. 2023 bo subvencija kosila pripadala učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Od 1. 9. 2024 bo subvencija kosila v višini 50% cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.
Od 1. 9. 2027 bodo vsi učenci, ki se bodo redno šolali in bodo prijavljeni na kosilo, upravičeni do subvencije v višini cene kosila.

Subvencioniranje šole v naravi
(Visited 27 times, 1 visits today)
Dostopnost