Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

PRIJAVA/ODJAVA NA PREHRANO

Prijava na prehrano

2. 10. 2023 smo prešli na nov način blagajniškega evidentiranja šolske prehrane, in sicer preko aplikacije eAsistent.

Starši so učence na šolsko prehrano na predpisanem obrazcu prijavili že v mesecu juniju. Na šolsko malico so vsi učenci prijavljeni avtomatično in jih ni več potrebno prijavljati. Ravno tako so na kosilo avtomatično prijavljeni učenci, ki so na prijavnem obrazcu označili, da bodo imeli kosilo redno prijavljeno.

Če bi učenci, ki niso stalno prijavljeni na kosilo, želeli zaužiti kosilo, jih morajo starši prijaviti preko aplikacije eAsistent, in sicer do 8. ure zjutraj za tekoči dan. Prijavijo jih lahko za en dan ali več dni v naprej. V tem primeru morajo označiti vse dni, za katere prijavljajo učenca na kosilo.

Storitev je na voljo tako za osnovi kot plus paket, uporaba pa je v obeh primerih za starše brezplačna. Modul omogoča tudi vpogled v evidenco tipa prehrane, odjav/prijav, subvencijo prehrane ter trenutni in mesečni znesek za obroke.


Odjava prehrane

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oziroma čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi preko aplikacije eAsistent, in sicer do 8. ure zjutraj za tekoči dan.

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.


Snovi ali proizvodi, ki lahko povzročajo alergije in preobčutljivost

 • žito, ki vsebuje gluten,
 • raki, ribe in mehkužci,
 • jajca,
 • arašidi,
 • mleko ali mlečni izdelki, ki vsebujejo laktozo,
 • soja,
 • oreščki,
 • listnata zelena,
 • gorčica, gorčično seme,
 • sezamovo seme,
 • žveplov dioksid in sulfiti,
 • volčji bob.
(Visited 127 times, 1 visits today)
Dostopnost