Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

KAM PO POMOČ

KAM SE ŠE LAHKO OBRNEM PO POMOČ

Kadar otroci ali starši potrebujete pomoč, se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo. Svetovalni delavki vam bosta poskušali pomagati in vam svetovali, kje še lahko poiščete pomoč.
Če želite za svoje težave sami poiskali nasvet pri strokovnih službah izven šole, Vam v pomoč za lažji stik navajamo nekaj naslovov:
Posvetovalnica za učence in starše, Mušičeva 2, Novo mesto,  tel.: 07 39 34 420
Strokovni delavci (psihologinja, pedagoginja, specialna pedagoginja ter pedagoginja in sociologinja kulture) vam bodo pomagali, če se vaš otrok znajde v stiski zaradi učenja, vedenja ali čustvovanja ali pa se starši srečujete s stiskami pri vzgoji  svojih otrok.
TOM TELEFON – brezplačna telefonska številka 116 111 – je telefon za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Ustanovljen je bil leta 1990 na pobudo Komisije za otrokove pravice pri ZPMS. Pet let kasneje je bila vzpostavljena nacionalna mreža, ki povezuje okoli 200 usposobljenih svetovalcev.
V prvi vrsti je TOM nastal kot čustvena opora otrokom in mladim, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. Na brezplačni telefonski številki 116 111 lahko svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in dodatne informacije. Anonimnost in zaupnost pogovora in klicateljev sta zagotovljeni. Na ta način želimo mlade vzpodbuditi k razvijanju samozavesti in komunikacijskih spretnosti ter jih pripraviti na samostojno reševanje konfliktnih situacij.
Center za socialno delo Novo mesto, Resslova 7 b, Novo mesto, tel.: 07 39 326 40
Strokovni delavci vam bodo pomagali pri uveljavljanju vaših pravic (do denarne pomoči, otroškega dodatka, preživnine) in pri težavah, povezanih z medosebnimi odnosi v družini (nasilje v družini, alkoholizem, ločitve, skrbništvo …).
Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska 4, Novo mesto, tel. informacije:  07 39 16 700
Razvojna ambulanta z logopedi: logoped, delovni terapevt, fizioterapevt, zdravnik-pediater, tel.: 07 39 16 726
Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, tel.: 07 39 16 871
Strokovni delavci v omenjenih ambulantah vam bodo pomagali, če so težave vašega otroka zdravstvene narave, hude vedenjske težave, težave v govoru ali težave zaradi odvisnosti.
(Visited 125 times, 1 visits today)
Dostopnost